índex | índice | navegació                                                 barcelona review #12  

.

LO
per Carles Hac Mor

        El pronom personal del català ELL/ELLA/ELLS/ELLES (del llatí ILLE/ILLA/ILLUD), en el curs de la seva evolució romànica, es convertí en article tot prenent la forma LO/LOS/LA/LES (modernament, en català oriental, el/els/la/les).
       LO, en singular, és usat -en la llengua antiga i en molts de dialectes occidentals actuals- davant mot d'inicial consonàntica i darrere mot acabat en consonant (i davant mot començat en vocal o darrere mot amb terminació vocàlica: L' i 'L).
       En la llengua literària moderna, LO és substituït sistemàticament per el, llevat de certes locucions estereotipades.
       També, antigament, vulgarment i pertot, LO era desbancat per ES/SA/ETS o ES/SES (del llatí IPSE/IPSA/IPSUM), com fins avui ho és a la costa de la Selva i de l'Empordà i, sobretot, a les Balears (parlar salat).
       En molts indrets esparsos de les terres de Ponent (arreu d'aquestes, tot i que més que res a la Noguera Occidental, l'Alt Segria, l'Alta Llitera, la Ribagorça i el Pallars), l'article LO, per derivació corrupta, esdevingué UO/UOCS/UA/UACS, que, a hores d'ara, més corruptament encara, d'article ha passat, amb la forma UOCS, a interjecció i a substantiu.
       Així, 'Uocs!' és el crit que fa moure els bous per fer-los venir o fer-los apartar. "Fer uocs" és perbocar o tenir basques: "Agoc, m'ha feit vindro uocs, açò!" "Uocs, uocs!", com qui diu "Fuig, fuig!" o "Passa fora!", com es fa per allunyar els gossos; i és aquesta accepció la que apropa 'uocs' a ca, fins al punt que un uocs és un quissoi de gos; i per aquesta via, 'uocs' té un fort matís pejoratiu, anticlerical i antillibresc: "Uocs fart no llegeix bé". "Si s'ha perdut el llibre, resten els uocs". "Ves que n'és, d'uocs!" "El costum d'etzibar 'uocs!' als mestres i als bous", "Guaita l'uocs, com ensenya la canalla". 'Uocs' és a 'ecs' com gall és a gallina: "L'uocs i l'ecs n'eren al balcó, l'ecs dormia i l'uocs li'n fa un petó". "Aquell qui per mà d'un uocs d'orella alta li ha fet ecs a la mestressa".
       I ultra tot plegat, per associació amb aneu a saber què, 'uocs' té etimologies inesperades i significats imprecisos: "Uocs ve de la russa i d'en Moll que van fundar Mollerussa, i vol dir farnat per atipar els criats i els cavalls!", o (al "Nou diari", edició de Lleida) "L'eventualitat horrible d'un uocs és un mòbil que mena a un uocs".
       És fàcil de col.legir, doncs, que, pel camí encetat, LO, amb la forma UOCS, s'expandirà per tot el domini lingüístic del català bo i derivant en UOC, amb significació d'art com a habilitat a fer alguna cosa, i en UAC, en la recta accepció de Belles Arts.
      

 CARLES HAC MOR
       (Escriptor que no conrea el gènere literari currículum)

© 1999 CARLES HAC MOR
Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:                                             barcelona review #12   abril -  juny 1999  
-Narrativa Pròleg per Felipe Alfau
Identitat per Felipe Alfau
-Text breu Lo per Carles Hac Mor
-Poemes A crits per Enric Casassas
L'instant en punt
per Ester Xargay
Disbauxa
per Josep Pedrals
- crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
números anteriors
enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | pàgina de l'editor | e-m@il