índex | índice | navegació                                                 barcelona review #14

Audio= Audio

ANTONI CLAPÉS - Quatre Poemes/ Four Poems Antoni

 

 

 

Audio

No parlis del visible i de l'invisible,
de la llum que recrea cada dia el món,
de l'or de les roselles,
de la sang del bladar.
Mostra anvers i revers
amb un sol mot:
l'opacitat del dir.

Atura el poema,
aquesta escriptura
                         no escrita.

 

Don't talk about the visible and the invisible,
of the light that recreates each day the world,
of the gold of the poppies
of the blood of the wheat field.
Show the obverse and the reverse
with one single word:
the opaqueness of your statement.

Stop the poem,
this writing
                   not written.

Translated by Lucie Hayes Semler

___________________________
Audio

Després de la pluja
cap raó, cap acció.
Només el traç efímer
d'una escriptura
que imita el silenci.


After the rain
no reason, no action.
Only the fleeting trace
of writing
that imitates silence.

translated by Matthew Tree

___________________________
Audio

Falcies asclen el silenci,
aquest transparent aire
de l'estiu que s'enjoia.

Quietud inefable.

Ja res no hi ha res
que sigui teu
                   -enlloc-
llevat aquest desvelar(-te)
quin jo has estat
entre tants jo
que crèies ésser.

Paring knives chip at the silence
this transparent air
of self-adorning summer.

Ineffable stillness.

Nothing now nothing
which is yours
                       -anywhere-
apart from this revealing (yourself)
which self have you been
of all the selves you
believed yourself to be.

translated by Matthew Tree

___________________________
Audio

si el vent ni el vent no trasllada

si tot és ben res

si el mínim comença a ser excés

 

if the wind nor the wind moves

if all is much of nothing

translated by Matthew Tree

 

© 1999 Antoni Clapés
Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:                                   barcelona review #14    agost - octubre 1999  
-Xavier Canals
-Antoni Clapés

-Enric Casassas
-Eduard Escoffet
-Melcion Mateu i Adrover
-Dolors Miquel
-Josep Pedrals
-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-
Audio
-enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il