índex | índice | navegació                                                 barcelona review #14

XAVIER CANALS.

Mon
1. (K.O)s...O.K   
jpeg image
Tree2. Between Trees 
gif animation
Las Certezas...3. El ver, de verit...
jpeg image + audio
a) català b) English C) español

El cercle...4. El cercle és la forma de la perfecció
jpeg image
BREU BIOGRAFIA
 
* Nascut i enamorat de Gràcia des del 27-9-1951.
* Orígen exacte: carrer Còrcega entre Passeig de Sant Joan i Roger de Flor.
* Llicenciat en Història de l' Art, 1978 i en Belles Arts, 1981 i Mestre de Català, 1979 per laUniversitat de Barcelona.
* Diplomat en francès per la Universitat de Tolouse, 1968 i en anglès per la Universitat de Cambridge, 1973
* Professor de l' Escola Oficial d' Arts Plàstiques i Disseny de Barcelona (Llotja) des del 1979.
* Creador de l' especialitat d' Il.lustració a la mateixa escola on imparteix assignatures de retòrica visual, 1987.
* Artista i teòric de la poesia visual de reconegut prestigi nacional i internacional en actiu
des dels 70's.
* Xavier Canals es un ortònim, actiu en totes les dimensions poèticovisuales, especialment:
ciber-poesia, exposicions, conferències, seminaris, tallers, videos (didàctic, documental
i videopoema), crítiques i poemes acció amb múltiples publicacions de poemes visuals i
textos teòrics a les millors revistes i llibres especializats d' aquí i de l' extranger.
SHORT BIOGRAPHY

* Born in Barcelona (Spain) 27-9-1951.
* Activity in visual poetry since 70's.
* Bachelor of Arts (History of Art), 1978.
* Design Professor, 1979.
* Bachelor of Fine Arts, 1981. Thesis: "An identity problem in Visual Poetry"
* Diploma in French Language. University of Toulouse, 1968.
* Certificate in English. University of Cambridge, 1973.
* Master of Catalan Language. University of Barcelona, 1979.
* Full professor in the Arts and Design Official School of Barcelona (Llotja) since 1983.
* Creator of the speciality of Illustration in the same school, 1987.
* Teaching the following courses: Semiology of Colour, Semiology of Visual Grammar, Semiology
of Visual Syntax, Visual Rhetoric and Image-Text relationship.
* Maker and Theoritician in Visual Poetry internationally known..
* Xavier Canals is an ortonym, active in multiples Visual Poetical dimensions, specially:
cyber-poetry, exhibitions, lectures, seminars, critiques, workshops, videos (didactics and
documentaries) and action poems.

BIOGRAFÍA BREVE

* Nacido en y enamorado de Gracia, Barcelona, desde el 27-9-1951.
* Origen exacto: calle Córcega entre Paseo de San Juan y Roger de Flor.
* Licenciado en Historia del Arte, 1978 y en Bellas Artes, 1981 por la Universidad de
Barcelona.
* Diplomado en francés por la Universidad de Tolouse, 1968 y en inglés por la Universidad de
Cambridge, 1973
* Profesor de la Escuela Oficial de Artes Plásticas y Diseño de Barcelona (Llotja) desde 1979.
* Creador de la especialidad de Ilustración en la misma escuela donde imparte asignaturas de
retórica visual, 1987.
* Artista y teórico de la poesía visual de reconocido prestigio nacional e internacional en
activo desde los 70's.
* Xavier Canals es un ortónimo, activo en todas las dimensiones poéticovisuales, especialmente:
ciber-poesía, exposiciones, conferencias, seminarios, talleres, videos (didáctico, documental
y videopoema), críticas y poemas acción con múltiples publicaciones de poemas visuales y
textos teóricos en las mejores revistas y libros especializados de aquí y del extranjero.
 

© 1999 Xavier Canals
Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:                                   barcelona review #14    agost - octubre 1999  
-Xavier Canals
-Antoni Clapés

-Enric Casassas
-Eduard Escoffet
-Melcion Mateu i Adrover
-Dolors Miquel
-Josep Pedrals
-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-
Audio
-enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il